[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 27, 1997

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kv. 1997:

Økt timefortjeneste


I industrien var den gjennomsnittlige timefortjenesten 116,53 kroner i 1. kvartal 1997. Dette tilsvarer en økning fra 1. kvartal 1996 på 4,0 prosent.
Timefortjenesten for menn i industri var i 1. kvartal 1997 119,06 kroner og for kvinner 104,30 kroner. Dette utgjør en økning fra 1. kvartal 1996 på henholdsvis 3,9 og 4,4 prosent.

I privat byggevirksomhet var den gjennomsnittlige timefortjenesten for mannlige arbeidere 118,44 kroner og i anleggsvirksomhet 149,28 kroner. I byggevirksomhet økte timefortjenesten med 5,5 prosent fra 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997. Timefortjenesten i anleggsvirksomhet økte med 6,6 prosent fra 1. kvartal 1996.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post: aat@ssb.no eller Tove Løvbak, tlf. 62 88 52 66, e-post: tol@ssb.no.

Tabell


Ukens statistikk nr. 27, 1997