[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Varehandelsstatistikk, 1995:

675 milliarder i omsetning


Bedriftene innen varehandel og reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater omsatte for 675 milliarder kroner i 1995. Fylket med størst omsetning var Oslo med 190 milliarder. Akershus omsatte for 96 milliarder. Det var totalt 64 300 bedrifter og 315 642 sysselsatte i disse næringene, med lønnskostnader på 58 297 millioner kroner.
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler, detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler sysselsatte 47 102 personer og omsatte for 117 279 millioner kroner i 1995. Lønnskostnadene i de 8 890 bedriftene var 8 691 millioner kroner.

I næringen agentur- og engroshandel, unntatt med motorkjøretøyer og mo-torsykler, var det 18 818 bedrifter og 109 227 sysselsatte i 1995. Omsetningen i næringen var 386 109 millioner og lønnskostnaden var 28 869 millioner kroner.

Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler, og reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk hadde 36 592 bedrifter og 159 313 sysselsatte i 1995. Bedriftene i næringen omsatte for 171 670 millioner og hadde lønnskostnader på 20 738 millioner.

Om statistikken
Statistikken er basert på en spørreundersøkelse blant 4 400 varehandelsforetak, det vil si alle varehandelsforetak med 15 sysselsatte eller flere i 1995. For andre foretak er det beregnet totaltall fra årsregnskap i regnskapsregisteret i Brønnøysund (kilde: DM-huset AS) og Næringsundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå.

For 1995 foreligger det tall både på bedriftsnivå og foretaksnivå. Vedleggs-tabellene er på bedriftsnivå. Med bedrift menes en lokalt avgrenset funksjonell enhet, hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Foretak er den juridiske enheten, det som i alminnelighet faller sammen med begrepet firma, selskap, lag eller lignende.

Ny statistikk

Varehandelsstatistikk, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Varehandelsstatistikk. Mer informasjon: Trygve Martinsen, tlf. 62 88 55 35, e-post: tma@ssb.no eller Frode Moen, tlf. 62 88 52 06, e-post: mof@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997