[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Prisindeks, nye eneboliger, 1. kv. 1997:

Liten prisøkning på nye eneboliger


Etter to år med sterk prisøkning på nye eneboliger, har prisøkningen avtatt det siste året. Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år steg prisindeksen for nye eneboliger med 2,1 prosent.
Fra 4. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997 økte prisene med 1,9 prosent. Sesongjustert indeks steg i samme periode med 0,9 prosent. Prisene på brukte eneboliger har det siste året steget kraftigere enn prisene på nye eneboliger. Prisene på brukte eneboliger steg fra 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997 med 7,7 prosent.

Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for enebolig av tre endret seg også lite i løpet av det siste året. Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år steg denne indeksen med 1,6 prosent. Prisindeksen for nye eneboliger skiller seg fra byggekostnadsindeksen ved at den også tar hensyn til endringer i produktivitet og fortjenestemargin.

Om statistikken
Prisindeks for nye eneboliger bygger på opplysninger om eneboliger fullført i kvartalet. Grunnet et begrenset antall nye eneboliger hvert kvartal, beregnes kun en indeks felles for hele landet. Indeksen for 1. kvartal 1997 baserer seg på informasjon om 884 fullførte eneboliger.

[Figur 6]

Figur 6: Prisindeks for nye eneboliger. Sesongjustert. 1989 =100


Ny statistikk

Prisindeks, nye eneboliger, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Roger Jensen, tlf. 62 88 55 45, e-post: roj@ssb.no eller Ingvei Seliussen, tlf. 62 88 55 15, e-post: ins@ssb.no.

Tabell


Ukens statistikk nr. 26, 1997