[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Salg av petroleumsprodukter, mai 1997:

Svak oppgang i petroleumssalget


Det var en svak oppgang i samlet salg av petroleums-produkter i mai i forhold til samme måned i fjor, viser foreløpige tall.
Totalt ble det solgt 793 millioner liter petroleumsprodukter, en oppgang på 1,5 prosent. Tung fyringsolje økte med hele 30,4 prosent sammenlignet med mai i fjor. Marine gassoljer steg med 13,2 prosent og autodiesel med 2,1 prosent.

Salget av lette fyringsoljer gikk mest tilbake i mai med 25 prosent, mens salget av lette fyringsoljer og fyrings-parafin til sammen gikk ned med 19,4 prosent. Ellers viste salget av jetdrivstoff og smøremidler en tilbakegang på henholdsvis 6,6 og 2,1 prosent.

I løpet av de fem første månedene i år var totalt salg av petroleumsprodukter 3 818 millioner liter. Dette er 1,5 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor. Størst økning var det i salget av marine gassoljer som det er blitt solgt 10,9 prosent mer av enn i fjor. Solgt som bunkers var økningen 24,2 prosent. Salget av jetdrivstoff og autodiesel økte i samme periode med henholdsvis 5 og 3,4 prosent. Salget av lette fyringsprodukter hadde en tilbakegang på 5,7 prosent mens tung fyringsolje gikk opp med 1,8 prosent i forhold til samme periode i fjor.

De siste 12 månedene har det til sammen blitt solgt 9 574 millioner liter petroleumsprodukter, en økning på 6,3 prosent i forhold til samme tidsrom ett år tidligere. Økningen var størst i salget av lett og tung fyrings-olje med henholdsvis 16 og 11 prosent. Ellers økte salget av marine gassoljer med 9,9 prosent, mens jetdrivstoff steg med 8,6 prosent . Autodiesel viste i samme periode en oppgang på 5,1 prosent.

Statistikken omfatter leveringer i Norge og på norsk kontinentalsokkel, forsyning av utenlandske skip og fly, selv om faktura er sendt til en kjøper med adresse i utlandet. Leveranser til norske skip og fly i utlandet er ikke med. En bør ellers merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukerne.

Ny statistikk

Salg av petroleumsprodukter, mai 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Christine Jones, tlf. 21 09 49 19, e-post: chj@ssb.no eller Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

TabellerUkens statistikk nr. 26, 1997