[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Utenriksregnskap, april 1997:

5,7 milliarder kroner i overskudd


Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 5,7 milliarder kroner i april 1997, mens overskuddet på driftsbalansen for april 1996 var på 6,4 milliarder kroner. For perioden fra januar til april 1997 var overskuddet på driftsbalansen på 27,6 milliarder kroner, mens det for samme periode i 1996 var på 25,8 milliarder kroner.
Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var i april 1997 på 6,7 milliarder kroner, 1,4 milliarder mindre enn i april 1996. Overskuddet for april 1997 fordeler seg på varer og tjenester med henholdsvis 6,4 og 0,3 milliarder kroner.

For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 1,0 milliard kroner i april 1997. For april 1996 var underskuddet på rente- og stønadsbalansen 1,7 milliarder kroner.

Omvurderinger av fordringer og gjeld, hovedsakelig som følge av valutakurssvingninger, gav for april 1997 en nettogevinst for Norge på 9,1 milliarder kroner. Norges nettofordringer på utlandet økte med 14,8 milliarder kroner i april 1997, og var ved utgangen av måneden anslått til 98,6 milliarder kroner.

Om statistikken
Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formuesinntekter og -utgifter i form av renter og akjseutbytte og så videre samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

Ny statistikk

Utenriksregnskap, april 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Halvard Hansen, tlf. 21 09 47 07, e-post: hah@ssb.no eller Bjørnar Ansnes, tlf. 21 09 48 35, e-post: ban@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997