[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 6. termin 1996:

9 prosent omsetningsvekst innen bygg og anlegg


Omsetningen innen privat bygge- og anleggsvirksomhet økte med vel 8 milliarder kroner i 1996 sammenlignet med 1995. Totalomsetningen i næringen var på vel 95 milliarder kroner i 1996.
Omsetningsveksten i 1996 er størst i Oslo og Nord-Trøndelag, henholdsvis 21 og 18 prosent. Bygge- og anleggsbedriftene i Hedmark og Møre og Romsdal økte omsetningen med 16 og 15 prosent i den samme perioden. Bedriftene i Rogaland omsatte derimot for 14 prosent mindre i 1996 enn året før. De tre fylkene med lavest vekst er Sogn og Fjordane, Nordland og Hordaland med en stigning på 2,0, 4,8 og 6,0 prosent fra 1995 til 1996.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 6. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no eller Peder Næs, tlf. 62 88 54 02, e-post:pns@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 26, 1997