[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Omsetningsstatistikk. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 6. termin 1996:

16 prosent økning i salg av helsekost


Omsetningen innen butikkhandel med helsekost økte med 15,7 prosent fra 1995 til 1996, mens hovedgruppen nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med kun 1,9 prosent.
Størst økning i 1996 hadde hovednæringsgruppen butikkhandel med brukte varer. Den økte med 10,2 prosent i forhold til året før. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartik-ler, kosmetikk og toalettartikler steg med 5,9 prosent. Butikkhandel med andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) og butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen med henholdsvis 5,5 og 4,4 prosent. Detaljhandel utenom butikk hadde en omsetningsvekst på 5,1 prosent fra 1995 til 1996.

10 prosent økning i salg av møbler
Ser vi på noen av undergruppene med størst omsetning økte butikkhandel med møbler med 9,5 prosent. Salget av klær økte i 1996 med 5,2 pro sent i forhold til 1995. Detaljhandel med elektriske husholdningsartikler, radio og fjernsyn økte i 1996 med 5,6 prosent. Av næringer med omsetningssvikt har butikkhandel med bøker, papir, aviser og blader hatt en nedgang i omsetningen på 3,3 prosent i 1996 i forhold til 1995.

Salgsvekst i alle fylkene
Den samlede omsetningsveksten i detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var 4,8 prosent fra 1995 til 1996. Detaljomsetningsindeksen økte med 4,0 prosent i den samme perioden. Akershus og Vest-Agder var de fylkene der handelen steg mest i 1996 med henholdsvis 6,9 og 6,0 prosent. I Finnmark derimot var det ikke noen økning av betydning.

Veksten på landsbasis for 6. termin alene var på 5,7 prosent. I 6. termin 1996 var økningen størst i Oppland med 7,4 prosent. Oslo, Møre og Romsdal, Akershus og Østfold økte omsetningen med henholdsvis 7,0, 6,7, 6,4 og 6,1 prosent i forhold til samme periode 1995. Også for 6. termin var omsetningsveksten lav for Finnmark med 1,7 prosent.

Nord-Trøndelag og Hedmark på bunn
Omsetningen var lavest i Nord-Trøndelag og Hedmark med 36 479 og 36853 kroner per innbygger i 1996. På de neste plassene følger Aust-
Agder og Nordland med 37 268 og 37372 kroner per innbygger. Gjennomsnitt per innbygger for hele landet er 41089 kroner i 1996. Oslo har størst omsetning per innbygger i 1996 med 52756 kroner. Akershus, Buskerud og Sør-Trøndelag fylker har alle omsatt for over 41000 kroner per innbygger i 1996.

En vekst på 18 milliarder
Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsyk-ler samt detaljhandel med drivstoff økte med nesten 18 milliarder i 1996 sammenlignet med 1995. Totalomsetningen i næringen for 1996 er på vel 137 milliarder, en økning på 14,7 prosent fra 1995. Størst omsetningsvekst har Oslo med 19,1 og Buskerud med 17,9 prosent. Lavest vekst av fylkene har Finnmark og Sogn og Fjordane med henholdsvis 7,9 og 9,4 prosent.

Både i Oslo og Akershus ble det omsatt for rundt 27 milliarder i denne næringen i 1996. I Buskerud var omsetningen på 12,6 milliarder. Disse tre fylkene har nesten 50 prosent av totalomsetningen i næringen.

25 milliarder vekst i engroshandelen
Engroshandel økte omsetningen med nesten 25 milliarder eller 6,6 prosent i 1996 sammenlignet med 1995. Engroshandelsbedriftene i Oslo omsatte alene for nesten 150 milliarder, nesten 40 prosent av handelen i næringen. Mest omsetning etter Oslo har Akershus, Hordaland og Rogaland med henholdsvis 67, 29 og 23 milliarder kroner i 1996. Akershus er det fylket som har hatt størst økning med 15 prosent fra 1995 til 1996.

For næringshovedgruppen engroshandel med nærings- og nytelsesmidler steg omsetningen med vel 8 milliarder, eller 8,0 prosent, i samme periode. Engroshandel med maskiner og utstyr og engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap økte omsetningen med henholdsvis 6,9 og 6,3 prosent fra 1995 til 1996. For engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr og engroshandel med husholdningsvarer til personlig bruk økte omsetningen med 5,6 og 5,3 prosent i samme periode.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Statistikken gir tall for fylker, kommuner eller annet spesifisert geografisk område. Statistikken kan gis helt ned på postnummerområde/gateadresse dersom det ikke bryter med reglene om konfidensialitet. Når det gjelder bygge- og anleggsvirksomhet er det viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som er registrert i regionen. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 6. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no eller Peder Næs, tlf. 62 88 54 02, e-post:pns@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997