[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Havnestatistikk, 1. kv. 1997:

Noe lavere havneaktivitet


Havnestatistikken for 1. kvartal 1997 viser reduksjon i både skipsanløp og godsmengde. Skipsanløpene ble redusert med vel 450 og godsmengden med vel 0,3 million tonn.
Den totale godsmengden (lastet/losset) i 1. kvartal 1997 var på 7,7 millioner tonn. Det vil si en reduksjon på 4 prosent i forhold til 1. kvartal 1996. Det var innenriks godsmengde som hadde den største reduksjonen med 5,4 prosent til 3,6 millioner tonn, mens utenriks godsmengde ble redusert med 2,6 prosent til 4,1 millioner tonn. Det var ingen store endringer mellom de ulike forsendelsestypene (tørrbulk, våtbulk, containere og stykkgods) fra 1. kvartal 1996.

Om statistikken
Statistikken omfatter Bergen havn og følgende 13 havnedistrikt: Borg, Borre, Hammerfest, Karmsund, Kristiansand, Oslo, Rana, Sandnes, Stavanger, Steinkjer, Trondheim, Tønsberg og Vadsø.

Utenriksfart omfatter fartøy som regelmessig anløper utenlandske havner. Som utenriksanløp regnes også anløp hvor fartøyet enten kommer fra eller går direkte til utlandet, laster/losser varer, eller frakter passasjerer til eller fra utlandet. Andre anløp regnes som innenriks. Innenriks anløp av ferger, cruise og charterbåter er utelatt i statistikken.

Ny statistikk

Havnestatistikk, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Liv Torunn Petersen, tlf. 62 88 54 17, e-post: ltp@ssb.no eller Terje Thorsen, tlf. 62 88 55 37, e-post: tte@ssb.no

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997