[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996:

Skift- og turnusarbeid


Det er oppdaget feil i disse tallene. Nye tall for arbeidstidsordninger er publisert på www.ssb.no/akutidord.

312 000 ansatte hadde skift- eller turnusarbeid i 2. kvartal 1996. Det tilsvarer 16 prosent av alle ansatte. Skift- og turnusarbeid er mer utbredt blant kvinner enn blant menn.
18 prosent av de kvinnelige ansatte og 14 prosent av de mannlige hadde skift- eller turnusarbeid i 2. kvartal 1996. Slike arbeidstidsordninger er mest vanlig blant ansatte under 30 år (22 prosent). Skift- og turnusarbeid er mer vanlig blant dem som arbeider deltid enn blant ansatte totalt (både for kvinner og menn). 22 prosent av alle deltidsansatte hadde skift- eller turnusarbeid, sammenlignet med 14 prosent av de heltidsansatte.

Særlig utbredt i hotell og restaurant
43 prosent av de ansatte i hotell- og restaurantvirksomheten inngår i en skift- eller turnusordning. Dernest følger helse- og sosialtjenester med 30 prosent. Flertallet av kvinner med skift-/turnusarbeid arbeider i denne sektoren. På tredjeplass følger olje- og gassutvinning samt transportnæringen, med 27 prosent på skift eller i turnus.

Omfanget av skift- og turnusarbeid i Norge er omtrent på linje med gjennomsnittet for EU-landene. I Sverige og Finland hadde 25 prosent av de ansatte denne typen arbeidstidsordning i 1995, mens andelen i Danmark bare var 9 prosent

Andel ansatte med skift- eller turnusarbeid i alt og i utvalgte næringer. 2. kvartal 1996. Prosent.

Ny statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996.
Arbeidskraftundersøkelsen har med en utvidet spørsmålssekvens fra og med 1996 og gjentas heretter årlig. Mer informasjon: Tor Petter Bø, tlf. 21 09 47 87, e-post: tpb@ssb.no eller Inger Håland, tlf. 21 09 47 80, e-post: iha@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997