[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1997:

Rekordhøyt kraftforbruk i april


Forbruket av elektrisitet var i april på 9781 GWh, opp om lag 6 prosent fra samme måned året før. Forbruket er det høyeste for denne måneden noensinne. Oppgangen har blant annet sammenheng med at det var noe kaldere enn normalt i april og at mange energiverk nå har satt ned prisene på elektrisitet igjen etter den store prisoppgangen 1. januar i år.
Kraftproduksjonen var i april på 9234 GWh, og steg med knappe 10 prosent fra samme måned året før. Oppgangen skyldtes det økte forbruket og en nedgang i importen på 44 prosent fra april i fjor. Importen var i april på 608 GWh, mens den siden juni i fjor har ligget på over 1000 GWh per måned. Blant fylker med høy kraftproduksjon (over 8000 GWh i året) var produksjonsoppgangen størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark. Økningen var her på henholdsvis 48, 28 og 21 prosent i forhold til samme måned året før.

Forbruk av elektrisitet innen kraftkrevende industri steg i april med om lag 2 prosent i forhold til samme måned året før. Dette skyldtes en oppgang i forbruket innen produksjon av aluminium og andre metaller på litt over 4 prosent.

Lavere forbruk og produksjon hittil i år
I tidsrommet fra januar til april var produksjonen av elektrisitet på 37265 GWh, ned 19 prosent fra samme periode i fjor. Bruttoforbruket i denne perioden utgjorde 42 132 GWh, noe som er en reduksjon på 7 prosent fra året før. Årsakene til at forbruket steg i april i forhold til samme måned i fjor, er som nevnt reduserte kraftpriser og lav temperatur. I tillegg kan det ha hatt betydning at påsken i år fant sted i mars, mens den i fjor var i april. Energiforbruket faller gjerne i ferier fordi mange da er bortreist. Samtidig vurderes det ikke lenger som like nødvendig å spare elektrisitet, noe som igjen har slått ut i lavere priser og økt forbruk.

Økt fyllingsgrad
Fyllingsgraden var i begynnelsen av juni (uke 23) på 29,5 prosent, opp 2,1 prosent fra uken før. Dette er 17,3 prosentenheter under medianen (midtverdien) for årene 1982-1991. Som følge av at det har vært litt kaldere enn vanlig i vår har fyllingsgraden steget litt senere enn normalt, men vil trolig øke kraftig i tiden framover. Spotprisene på tilfeldig kraft var i april på rundt 12 øre/kWh. Til sammenligning var spotprisen litt over 24 øre/kWh i samme måned i fjor. De lave spotprisene har nå gjort det mer lønnsomt å bruke tilfeldig kraft framfor olje i kjelemarkedet.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eks-port siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

Spotmarkedspriser på tilfeldig kraft omsatt over Nord Pool ASA. Uke 1 1995-uke 22 1997. Øre/kWh

[Figur 7]

Figur 6: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh

[Figur 8]

Figur 7: Spotmarkedspriser på tilfeldig kraft omsatt over Nord Pool ASA. Uke 1 1995-uke 22 1997. Øre/kWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell


Ukens statistikk nr. 24, 1997