Ukens statistikk nr. 24, 1997

Spotmarkedspriser på tilfeldig kraft omsatt over Nord Pool ASA. Uke 1 1995-uke 22 1997. Øre/kWh