[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Skoggrøfting, 1995 og 1996:

Minimal nygrøfting


Etter at reglene for tilskott til skoggrøfting ble endret i 1988, har skoggrøftingen avtatt sterkt.

I 1995 ble det tørrlagt 8 000 dekar myr og vannsyk skogsmark og i 1996 7 800 dekar. Vi må helt tilbake til de første åra etter siste verdenskrig for å finne tilsvarende lave grøftetall.

Nord-Trøndelag hadde størst grøfteareal både i 1995 og 1996 med henholdsvis 2 900 og 2 600 dekar.

Ny statistikk

Skoggrøfting, 1995 og 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Skogstatistikk. Mer informasjon: Hanne Haanæs, tlf. 62 88 52 38, e-post: hbh@ssb.no eller Astri Kløvstad, tlf. 62 88 51 88, e-post: kod@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997