[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Produksjonsindeks for industrien, april 1997:

Høy olje- og gassutvinning


Samlet økte produksjonsindeksen med 7,2 prosent fra mars til april, etter en nedgang på 2,5 prosent forrige måned. I april var det først og fremst veksten i olje- og gassutvinningen som drog totalen opp.
Industriproduksjonen hadde en vekst på 0,9 prosent fra mars til april i år justert for normale sesongvariasjoner. Utviklingen i de sesongkorrigerte tallene er vanligvis mer usikre i mars og april enn vanlig. Det kan for eksempel variere i hvilken grad bedriftene stenger mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag. Situasjonen bedres ofte noe når apriltallene er på plass, men fortsatt har enkelte av de sesongjusterte seriene enkelte utslag.

Nærings- og nytelsesmiddel-industrien klart ned
Produksjonen innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien gikk ned med hele 7 prosent fra mars til april. Flere av de største undergruppene hadde klar nedgang. Dette gjelder for eksempel fiskeforedling, produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer, produksjon av kornvarer og produksjon av sjokolade og sukkervarer.

Olje- og gassutvinningen økte med hele 8,4 prosent i april etter nedgang på 2,2 og 5,3 prosent i henholdsvis januar og februar.

Elproduksjonen høyere enn for ett år siden
Produksjonen av elektrisitet har lenge vært lav, men vist svak vekst fra måned til måned. I april var første gang på lang tid at produksjonen var høyere enn samme måned ett år tidligere. Produksjonen i april lå 9 prosent høyere enn samme måned i 1996.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidede timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, april 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19, e-post: ksb@ssb.no, Anders Emil Andersen, tlf. 21 09 44 27, e-post: aea@ssb.no eller Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997