[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1997

Sosialhjelp, 1996. Foreløpige tall:

Reduserte utbetalinger


Utbetalingene til sosialhjelp ble redusert med om lag 1 prosent fra 1995 til 1996. Samtidig var det en nedgang i tallet på sosialhjelptilfeller med i overkant av 4 prosent.
I fjor ble det utbetalt anslagsvis 4,060 milliarder kroner mot 4,111 milliarder året før. Fra 1994 til 1995 var det en svak vekst i sosialhjelputbetalingene. Samtidig viser tallet på stønadstilfeller en nedgang med i overkant av 4 prosent fra om lag 171500 i 1995 til rundt 164200 i 1996. Dette er i tråd med utviklingstendensen fra 1994 til 1995 hvor tallet på sosialhjelptilfeller gikk ned med 3,5 prosent.

Før 1995 hadde tallet på stønadstilfeller vært i jevn vekst fram til årene 1993 og 1994 hvor det var registrert om lag 177 700 tilfeller.

Om statistikken
Tallene er foreløpige og basert på ureviderte opplysninger fra 27 prosent av kommunene. Det foreligger ikke tall på fylkes- eller kommunenivå. Endelige sosialhjelptall for 1996 er planlagt publisert i september.

Ny statistikk

Sosialhjelp, 1996. Foreløpige tall.
Statistikken publiseres årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åne Osmunddalen, tlf. 21 09 47 88, e-post: aos@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 15, 1997