[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1997

Hotellstatistikk, februar 1997:

Nedgang for utlendinger


Trafikken fra utenlandsmarkedene til norske hoteller ble i februar 1997 redusert med 10 prosent sammenlignet med februar 1996. Fra februar 1996 til februar 1997 gikk antall gjestedøgn ned fra 477 000 til 428 000. Trafikken fra innenlandsmarkedet viste derimot en økning på 3 prosent. Dermed ble den samlede nedgangen i trafikken kun på 2 prosent.
Danskene representerer vanligvis det største utenlandsmarkedet i februar, og har de siste årene hatt over 50 prosent av de utenlandske gjestedøgnene i februar. Danskene sviktet i 1997, med en nedgang på 14 prosent, fra 272 000 gjestedøgn i februar 1996 til 234 000 i februar 1997. I tillegg til danskene viste også britene nedgang. Britiske gjestedøgn ble redusert med over 30 prosent fra 44 000 i februar 1996 til 29 000 i februar i år.

Bortsett fra dansker og briter viste de andre utenlandsmarkedene spesifisert i statistikken mindre endringer. For eksempel hadde tyske gjestedøgn en nedgang på 4 prosent fra 34 000 i februar 1996 til 30 000 i februar 1997. Økningen i nederlandske gjestedøgn var på over 45 prosent, fra 10 000 i februar 1996 til 14 000 i februar 1997.

Flere hoteller og senger
Kapasiteten i bransjen øker fortsatt. I februar 1997 var det 963 åpne hoteller med 20 senger eller mer. Dette er økning på ti bedrifter fra tilsvarende måned i fjor. Tallet på senger har i samme tidsrom økt med nesten 2 400.

Hotellenes utnytting av romkapasiteten var i februar 1997 på 49,9 prosent, som representerte en liten økning fra februar 1996.

Fortsatt økning i losjiprisene
Hotellenes oppnådde priser per rom viste en økning fra tilsvarende måned i fjor. I februar 1997 var gjennomsnittlig oppnådd rompris 647 kroner mot 612 kroner i februar 1996. Hotellenes losjiomsetning økte fra 448 millioner kroner i februar 1996 til 476 millioner i februar 1997.

Ny statistikk

Hotellstatistikk, februar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk.Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: akr@ssb.no eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no om reiseliv generelt.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1997