[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. februar 1997:

Lavere priser på raffinerte oljeprodukter


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands falt med 0,2 prosent fra januar til februar. Lavere priser på raffinerte oljeprodukter er den viktigste faktoren bak utviklingen. Fra februar 1996 til februar 1997, tolvmånedersveksten, steg prisene med 1,5 prosent, etter 1,7 prosent i januar.
Det største bidraget til nedgangen i totalindeksen kom fra hovedgruppen brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft. Denne gruppen hadde et fall på 1,8 prosent fra januar til feb-ruar, i første rekke som følge av lavere priser på raffinerte oljeprodukter. Den internasjonale prisutviklingen på
slike produkter bidrog til en noe sterkere nedgang i importleddet enn hva som ble registrert ved videresalg til norsk marked. Tolvmånedersveksten var på 4,1 prosent i februar, etter 6,4 prosent i januar. Tolvmånedersveks-ten for denne gruppen har hatt en klart fallende tendens siden oktober 1996.

Også for gruppen kjemikalier ble det notert noe svakere priser. Gruppen hadde en nedgang på 0,1 prosent fra januar til februar. Tolvmånedersveks-ten var på 0,3 prosent, etter 0,4 prosent i januar.

Prisene på matvarer steg med 0,3 prosent fra januar til februar. Her var det i første rekke økte priser på pølsevarer, frukt og grønnsaker, kaffe og dyrefôr som trakk opp. Tolvmånedersveksten for denne gruppen var i februar på 2 prosent, etter 1,8 prosent i januar.

Gruppert etter anvendelse
Prisene på konsumvarer steg med 0,3 prosent fra januar til februar. Økte priser på matvarer var den viktigste faktoren bak utviklingen. Tolvmånedersveksten for konsumgruppen var i februar på 1,7 prosent, det samme som i januar. Prisene på investeringsvarer hadde en svak oppgang på 0,1 prosent fra januar til februar. Tolvmånedersveksten for denne gruppen ble i februar 1,3 prosent, etter 1,4 prosent i januar.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. februar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk, og er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS)Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no. Vedleggstabeller side: 17.

Ukens statistikk nr. 11, 1997