[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997

Detaljomsetningsindeksen, desember 1996:

Detaljhandelen steg med 3 prosent i 1996


Detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk opp med 3,1 prosent i volum og 4,0 prosent i verdi i 1996 sammenlignet med 1995. Prisindeksen for detaljhandel steg med 0,8 prosent i samme periode.
Volumet av detaljhandelen utenom butikk økte mest av næringshovedgruppene med 9,2 prosent fra 1995 til 1996. Butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 5,7 prosent. Denne næringshovedgruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Volumet av butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk opp med henholdsvis 1,8 og 1,4 prosent i samme periode.

Klær, tekstiler og utstyrsvarer
Volumindeksen for tekstiler og utstyrsvarer og klær steg med henholdsvis 7,1 og 6,6 prosent i 1996 i forhold til 1995. Av næringsundergruppene var det bare butikkhandel ellers som hadde en større volumvekst. Stigningen var på 10 prosent. Volumet av salget for bøker, papir, aviser og blader gikk ned med 2 prosent fra 1995 til 1996.

Lav detaljhandel i desember
Volumet av detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin økte med bare 1,7 prosent fra desember 1995 til desember 1996. Butikkhandel med bredt vareutvalg, med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med henholdsvis 1,0 og 1,6 prosent i samme periode.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var på 104,5 prosent i desember 1996, en nedgang på 1,8 prosent fra november. Det var næringshovedgruppene butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med andre nye varer som bidrog mest til nedgangen, med henholdsvis 3,4 og 2,9 prosent.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 5]

Figur 5: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


[Figur 6]

Figur 6: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Desember 1993-desember 1996. 1995 =100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, desember 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997