[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997

Byggekostnadsindeks, boliger, januar 1997:

Byggematerialene opp 0,5 prosent siste måned


De totale materialkostnadene for rekkehus og boligblokk steg med 0,5 prosent, mens enebolig steg med 0,4 prosent fra desember 1996 til januar 1997.
De totale byggekostnadene gikk i samme periode opp 0,2 prosent for enebolig og 0,1 prosent for rekkehus og boligblokk.

Av delindeksene steg indeksen for elektrikerarbeid mest med 1,7 prosent for enebolig og rekkehus og 1,5 prosent for boligblokk fra desember 1996 til januar 1997.

Fra januar i fjor til januar i år steg de totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk med henholdsvis 1,4, 1,3 og 1,6 prosent. Totale materialkostnader økte med 1,3 prosent for enebolig og rekkehus. Materialindeksen for boligblokk steg med 1,9 prosent i samme periode.

Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av boliger. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller "input"-prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet eller endringer i byggmesterens, entreprenørens eller installatørens fortjenestemargin. Grunnlaget for beregningen er et utvalg på 180 representantvarer. I tillegg hentes en del priser fra andre prisstatistikker som Statistisk sentralbyrå produserer.

Oppgaver til beregning av indeksene innhentes fra et utvalg på 320 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 3 600 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.

Ny statistikk

Byggekostnadsindeks, boliger, januar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post:wil@ssb.no eller Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no.
Tabell

Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997