nr. 7, 1997, figur 6

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Desember 1993-desember 1996. 1995=100