Ukens statistikk nr. 03, 1997, figur 6

Driftsinntekter etter skipstype. 1994-1995. Millioner kroner