[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

11 prosent skattevekst hittil i år


Siste tall fra skatteregnskapet viser at det for perioden januar til november 1996 er innbetalt over 239 milliarder kroner. Dette er en vekst på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor. Den delen av skatteinngangen som tilfaller kommuner og fylker har økt med henholdsvis 6,6 og 5,8 prosent.

Skatteinngangen utenom kontinentalsokkelen viser at det er åtte fylker som har over 10 prosent skattevekst. Størst vekst har fylkene rundt Oslofjorden og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Oslo ligger på topp med 12,9 prosent vekst. Deretter følger Østfold, Møre og Romsdal og Buskerud med henholdsvis 11,9, 11,1 og 11,0 prosent. Lavest vekst har Finnmark med 4 prosent, etterfulgt av Oppland og Nordland med henholdsvis 6,8 og 6,9 prosent.

Forskuddsskatten, som utgjør 82,2 prosent av de innbetalte skattene, har hatt en vekst på 8,5 prosent. Dette utgjør 15,3 milliarder kroner. Forskuddsskatteordningen har dermed bidratt med nærmere 197 milliarder skattekroner. Etterskuddsordningen utenom oljeskattene kan vise til en vekst på nærmere 27 prosent, eller 4,6 milliarder kroner. Etterskuddsskatten utenom oljeskattene står for nærmere 22 milliarder kroner. Oljeskattene har økt med nærmere 22 prosent i forhold til samme periode foregående år. Det er dermed betalt inn 20,9 milliarder kroner i oljeskatter hittil i år.

Kommunene og fylkeskommunene har fått økt skatteinngangen med henholdsvis 6,6 og 5,8 prosent. Skattefordelingsfondet har fått økt skatteinngangen med hele 22 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor er det betalt 46,5 milliarder kroner til fondet, og det er en økning på 8,4 milliarder. Den kraftige veksten må ses på bakgrunn av endrede maksimalskattører for både kommuner og fylkeskommuner. For kommunene er maksimalsatsen for personlige skatteytere redusert med 0,5 prosentenheter til 11,75 prosent i år. Fylkeskommunene fikk fra i fjor redusert maksimalskattøren med 1,25 prosentenheter til 2,75 prosent. Maksimalskattøren for skattefordelingsfondet for henholdsvis 1995 og 1996 er økt tilsvarende med reduksjonen i de kommunale og fylkeskommunale skattører.

Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogd-nivå.

[Figur 8]

Figur 8: Skatteinngangen fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-november fra 1994 til 1995 og fra 1995 til 1996


Ny statistikk

Skatteregnskapsstatistikk, januar-november 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk og Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72, e-post: tbr@ssb.no eller Hjørdis Eeg-Henriksen, tlf. 21 09 45 27,
e-post: heh@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996