Ukens statistikk nr. 51-52, 1996, figur 8

Skatteinngangen fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-november fra 1994 til 1995 og fra 1995 til 1996