[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

God villreinjakt på Hardangervidda i 1996


9 400 rein ble felt under villreinjakta i høst. Det var om lag 1 600 flere enn året før og det største jaktutbyttet siden 1990. I 1983 var det rekordfelling med 16 100 dyr. Siden har fellingstallet stort sett gått nedover inntil de to siste årene.

På Hardangervidda, som er vårt viktigste villreinområde ble det felt 1 117 flere dyr enn i 1995, og det er i dette jaktområdet ikke felt så mange dyr siden 1985. I Setesdal-Ryfylke ble det felt 153 flere dyr og i Fjellheimen 147 flere dyr enn året før. Størst nedgang var det i Ottadalen Nord med 209 dyr.

Kvoten var i 1996 på 19 800 dyr. Det var 1 700 flere enn i 1995. Fellingsprosenten for alle jaktområder under ett var i 1996 på 48 prosent mot 43 prosent året før. Det var stor variasjon mellom områdene. På Hardangervidda var fellingsprosenten 40, mens Setesdal-Ryfylke hadde 32 og Fjellheimen 89 prosent.

Av de felte dyrene i 1996 var 48 prosent hanndyr og 52 prosent hunndyr. Det ble felt 2 400 kalver, mot 2 000 i 1995.

Ny statistikk

Villreinjakt, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk, Norges offisielle statistikk (NOS)Jaktstatistikk og Regionalstatistikk . Mer informasjon: Grethe Bugge, tlf. 62 88 52 55, e-post: gib@ssb.no eller Kristian Birkeland, tlf. 62 88 52 56, e-post: kbi@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996