[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Befolkningsstatistikk. Beregnet folkemengde,1. januar 1997:

Folketallet runder 4,39 millioner


Om lag 4 392 000 ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet, ifølge foreløpige beregninger.

Folkemengden øker dermed med 22000 i 1996, eller med 500 flere enn året før. Tilveksten skyldes et fødselsoverskudd på 17 000 (60 500 fødte minus 43 500 døde), og at det flytter 5 000 flere til enn fra Norge. Det er regnet med 26 000 innflyttinger og 21000 utflyttinger.

Sammenlignet med 1995 blir dette nærmere 1 700 færre døde, men 1 700 flere utflyttinger.

Beregningene er bare gjort for hele landet under ett, slik at det ikke foreligger tall for fylker og kommuner.

Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Beregnet folkemengde 1. januar 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Irene Aamodt, tlf. 62 88 52 64, e-post: iaa@ssb.no eller Kåre Høiby, tlf. 62 88 52 97, e-post: krh@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996