[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Detaljomsetningsindeksen, oktober 1996:

Høy omsetning i detaljhandelen


Volumet av detaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 8 prosent fra oktober 1995 til oktober 1996. Det er kun volumet for desemberhandelen som har vært høyere enn oktober i år. Volumet av detaljhandelen i oktober 1996 er 4 prosent høyere enn oktober 1986, som har vært høyest utenom desemberhandelen frem til nå. Prisindeksen gikk opp med 1,1 prosent i samme periode.

Volumet av butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 12,4 prosent fra oktober 1995 til oktober 1996. Denne næringsgruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern, farge- og byggevarer. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk steg med 11,4 prosent. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 8,8 prosent. Volumet for butikkhandel med bredt vareutvalg og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk opp med henholdsvis 5,0 og 3,6 prosent i samme periode.

Økt handel de ti første månedene
Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin økte med 3,1 prosent i de ti første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 7,6, 5,7 og 1,9 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2,2 prosent.

Høy sesongjustert volumindeks
Sesongjustert volumindeks for oktober var 104,1. Dette er høyeste sesongjusterte volumindeks som noen gang er beregnet. Indeksen var 1,6 prosent høyere enn september i år. Indeksen for butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel ellers steg med henholdsvis 2,3 og 2,6 prosent i samme periode.

Stor omsetning av klær og sko
Verdiomsetningen av butikkhandel med skotøy, klær og tekstiler og utstyrsvarer steg med henholdsvis 12,1, 13,7 og 15,9 prosent i oktober sammenlignet med oktober i fjor. For vin og brennevin økte verdiomsetningen med hele 17,9 prosent. De ni første månedene i år har verdien av salget av skotøy, klær og tekstiler og utstyrsvarer økt med henholdsvis 0,2, 3,0 og 8,0 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 6]

Figur 6: Detaljomsetningen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Oktober 1993-oktober 1996. 1995 =100


[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996