Ukens statistikk nr. 50, 1996, figur 6

Detaljomsetningen eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Oktober 1993-oktober 1996. 1995