Ukens statistikk nr. 50, 1996, figur 7

Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert