[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Lavere priser på brenselstoffer


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands falt med 0,2 prosent fra oktober til november. Lavere priser på råolje og raffinerte oljeprodukter er viktige faktorer bak utviklingen. Fra november i fjor til november i år (tolvmånedersveksten) steg indeksen med 2,0 prosent, etter 2,6 prosent i oktober.

Gruppen brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft falt med 1,7 prosent fra oktober til november som følge av lavere priser på råolje og raffinerte oljeprodukter. Gruppen matvarer steg med 0,3 prosent, mens de andre gruppene bare viste mindre endringer.

For indeks gruppert etter anvendelse steg gruppen konsumvarer med 0,1 prosent. Tolvmånedersveksten gikk ned fra 2,1 prosent i oktober til 1,9 prosent i november. Foreløpige tall tyder på at årsveksten for denne gruppen blir 1,5 prosent. Årsveksten sammenligner perioden januar-november 1996 med januar-november 1995. For gruppen investeringsvarer var det fra oktober til november en økning på 0,2 prosent, og tolvmånedersveksten var i november på 1,2 prosent. Årsveks-ten ser her ut til å bli på 0,7 prosent for 1995-1996.

Ny statistik

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk, og er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS)Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 22 86 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996