[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 33. 1996

Detaljomsetningsindeksen, juni 1996:

Lav omsetning av nærings- og nytelsesmidler i juni


For butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger var omsetningen 5,7 prosent lavere i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Butikkhandel med bredt vareutvalg, med hoved- vekt på nærings- og nytelsesmidler, gikk ned med 3,8 prosent.

Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv biler og bensin gikk ned med 0,8 prosent fra juni 1995 til juni 1996.

Verdiindeksen gikk ned med 0,3 prosent, og prisstigningen for detaljhandelen var på 0,4 prosent i samme periode.

Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med henholdsvis 3,6 og 2,0 prosent i juni i forhold til samme måned i fjor. Butikkhandel med andre nye varer og detaljhandel utenom butikk økte derimot omsetningen med henholdsvis 3,1 og 16,7 prosent. Innen butikkhandel med andre nye varer er det store variasjoner. Salgsvolumet av tekstiler og utstyrsvarer og klær økte med 5,5 og 3,5 prosent, mens elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, kassetter og musikkinstrumenter gikk ned med 3,7 prosent.

Økt detaljhandel første halvår
Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin økte med 2,6 prosent første halvår 1996 sammenlignet med første halvår 1995. Detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med henholdsvis 5,2, 5,0 og 1,8 prosent i samme periode. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med apotekvarer, sykepleie-artikler, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med henholdsvis 3,0 og 1,9 prosent.

Sesongjustert volumindeks
Sesongjustert volumindeks gikk opp med 2,1 prosent fra mai til juni i år. Sesongjustert volumindeks for juni var 102,8. Pinsen er en hovedårsak til at den sesongjusterte serien utvikler seg ulikt den ujusterte serien når vi sammenligner juni 1996 med juni 1995. Det er generelt vanskelig å sesongjustere måneder med bevegelige helligdager.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustertOm statistikken


Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, juni 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33. 1996