[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 33. 1996

Byggekostnadsindekser for boliger, juli 1996:

Stabile byggekostnader


De totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk viste ingen endring fra juni til juli i år.

Totale materialkostnader viste heller ingen endring for enebolig og rekkehus, men materialindeksen for boligblokk gikk ned med 0,1 prosent siste måned. Materialindeksen for elektriker gikk opp med 0,7 prosent for alle tre boligtypene.

Fra juli i fjor til juli i år steg de totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk med henholdsvis 0,6, 0,9 og 1,4 prosent. Materialkostnadene viste i samme periode en nedgang på 0,2 prosent for enebolig og rekkehus. For boligblokk gikk derimot materialkostnadene opp med 1,0 prosent. Dette skyldes at trematerialer har lavere vekt i boligblokk.

Årets lønnsoppgjør for byggefagene er ute til ny uravstemning. Ny frist er 23. august. Hvis det endelige lønnsoppgjøret avviker betydelig fra det anbefalte forslaget, vil Statistisk sentralbyrå utgi korrigerte tall fra og med aprilindeksene.

Ny statistikk

Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av boliger. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller «input»-prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet eller endringer i byggmesterens, entreprenørens eller installatørens fortjenestemargin. Grunnlaget for beregningen er et utvalg på 180 representantvarer. I tillegg hentes en del priser fra andre prisstatistikker som Statistisk sentralbyrå produserer.

Oppgaver til beregning av indeksene innhentes fra et utvalg på 320 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 3 600 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.


Byggekostnadsindeks, boliger, juli 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post: wil@.ssb.no eller Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 33. 1996