[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 33. 1996

Produsentprisindeksen, pr. 15. juli 1996:

Høyere pris på råolje


Produsentprisindeksen totalt steg med 0,4 prosent fra juni til juli. Høyere priser på råolje og matvarer er noen viktige faktorer bak utviklingen. Fra juli i fjor til juli i år (tolvmånedersveksten) steg produsentprisindeksen med 1,9 prosent.

Produsentprisindeksen for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning steg med 0,4 prosent fra
juni til juli. En stigende tendens i rå-oljemarkedene bidrog sterkt til utviklingen. I juli var gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) 19,5 dollar per fat; en dollar høyere enn i juni. Omregnet til norske kroner tilsvarer dette om lag 126 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser steg med 0,4 prosent fra juni til juli. Her var det særlig matvareprisene som trakk indeksen opp; økte priser på bl.a. kjøtt- og pølsevarer, ost, brød og kaker og dyrefôr. Produksjon av metaller falt med 0,5 prosent som følge av lavere priser på bl.a. kopper og aluminium. De andre gruppene innen industri viste bare mindre endringer. Fra juli i fjor til juli i år steg indeksen for industri med 1,8 prosent.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og prisene skal oppgis pr. 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter ca. 1 300 representantvarer fordelt på ca. 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 prosent hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, pr. 15. juli 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33. 1996