Ukens statistikk nr. 33. 1996, figur 2

Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustertOm statistikken