[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 28-29, 1996

Detaljomsetningsindeksen for mai 1996:

Forbruket flater ut


Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk ned med 0,5 prosent fra april til mai 1996.

Volumindeksen for detaljhandelen økte med i underkant av 2 prosent fra mai 1995 til mai 1996. Verdiindeksen var 2 prosent høyere i mai 1996 sammenlignet med mai i fjor. Prisstigningen for detaljhandelen var på 0,3 prosent i samme periode.

Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg økte med 3 prosent i mai i forhold til samme måned i fjor. Omsetningen for butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 2 prosent i samme periode. Gruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jernvarer, fargevarer og byggevarer. Detaljhandel utenom butikk steg med 4 prosent, mens butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2 prosent fra mai 1995 til mai 1996.

Sammenligner vi siste 12-måneders- periode med samme periode ett år tidligere, økte volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin med 3 prosent. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger steg med 7 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg gikk opp med 5 prosent, og butikkhandel med andre nye varer gikk opp 4 prosent i samme periode. Butikkhandel utenom butikk og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartik-ler, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med henholdsvis 7 og 4 prosent.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1995 =100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, mai 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Tove Sundeng, tlf. 62 88 54 42,
e-post: tas@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1996