[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 28-29, 1996

Størst omsetningsvekst i Oslo


Omsetningen i detaljhandelen i Oslo steg med 7,8 prosent i 1995 sammenlignet med 1994. For hele landet steg salget i gjennomsnitt med 5,3 prosent.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Oslo for 32 301 millioner kroner i fjor, eksklusive merverdiavgifter.

Variasjoner mellom fylker
Buskerud lå også godt over landsgjennomsnittet med en salgsvekst på 7,4 prosent. Akershus, Hedmark, Vestfold, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag hadde alle en omsetningsvekst på i overkant av 6 prosent. Finnmark hadde en salgsvekst på 1,5 prosent, Troms 3,0 og Nordland 3,5 prosent. Oppland fylke skiller seg ut med en salgsøkning på bare 0,9 prosent i fjor. Dette har sammenheng med OL på Lillehammer i 1994. Vest-Agder ligger også lavt med en vekst på kun 1,8 prosent, men dette fylket hadde størst omsetningsvekst i 1994.

Detaljomsetningsindeksen hadde en vekst på 5,9 prosent i den samme perioden.

53 208 kroner pr. innbygger
Total omsetning i detaljhandelen i 1995 var 232 448 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Det tilsvarer 53 208 kroner pr. innbygger på landsbasis. Omsetningen pr. innbygger var størst i Oslo og minst i Sogn og Fjordane med henholdsvis 66 114 og 46 203 kroner. Som vanlig var det Førde som hadde størst omsetning pr. innbygger av kommunene, med 121 821 kroner.

For landet sett under ett er omsetningsveksten i november og desember 1,9 prosent. Det er lavere enn i de foregående terminene i 1995, sammenlignet med tilsvarende perioder i 1994. Totalt ble det omsatt varer for i underkant av 45 milliarder kroner i detaljhandelen disse to månedene. Oslo hadde størst salg med i underkant av 6,4 milliarder kroner. Deretter fulgte Akershus med 4,7 milliarder og Hordaland med 4,0 milliarder kroner. Det var kun Vest-Agder, Oppland, Finnmark og Troms som hadde omsetningsnedgang i 6. termin 1995 i forhold til året før.

Økt salg av motorkjøretøyer
Omsetningen av motorkjøretøyer, deler og rekvisita økte med 14,3 prosent i 1995 sammenlignet med 1994. Salget av sykepleie- og apotekvarer økte med 8,1 prosent og sportsutstyr med 6,9 prosent i den samme perioden.

Handelen med beklednings- og tekstilvarer gikk ned med 2,8 prosent fra 1994 til 1995. Omsetningen av kosmetikk sank med 1,7 prosent mens salget av ur og optiske artikler gikk ned med 1,2 prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kun endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Terminvis omsetningsstatistikk. Detaljhandel, 6. termin 1995.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk.Mer informasjon: Asbjørn Solli, tlf. 62 88 53 15, e-post: aso@ssb.no eller Solveig Nygårdseter , tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1996