Ukens statistikk nr. 28-29, 1996, figur 2

Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1995