[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 28-29, 1996

Stabile byggekostnader


De totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk viste ingen endring fra mai til juni i år.

Totale materialkostnader viste heller ingen endring for noen av boligtypene siste måned. Materialindeksen for elektriker gikk ned med 0,4 prosent for alle tre boligtypene.

Fra juni i fjor til juni i år steg de totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk med henholdsvis 0,6, 0,9 og 1,5 prosent. Materialkostnadene viste i samme periode en nedgang på 0,1 prosent for enebolig og rekkehus. For boligblokk gikk mate-rialkostnadene opp med 1,2 prosent.

Årets lønnsoppgjør for byggefagene er ute til ny uravstemning. Ny frist er 23. august. Hvis det endelige lønnsoppgjøret avviker betydelig fra det anbefalte forslaget, vil Statistisk sentralbyrå utgi korrigerte tall fra og med aprilindeksene.

Ny statistikk

Byggekostnadsindeks, boliger, juni 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen , tlf. 62 88 54 61, e-post: wil@ssb.no eller Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 28-29, 1996