Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr.19, 1996


 • Vannmagasinenes fyllingsgrad. 1996
 • Eksport av laks.1 1996

  Befolkningsstatistikk. Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap, 1995

  Adopsjoner, 1995

  Kontrollerte slakt, 1995

  Byggekostnadsindeks, anlegg, 1. kv. 1996

  Åpnede konkurser, 1. kv. 1996

  Detaljomsetningsindeksen, mars 1996

  Produksjonsindeksen, mars 1996

  Nasjonalregnskap, institusjonelle sektorer, 1993-1995


  [ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]