[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.19, 1996

Detaljomsetningsindeksen for mars 1996:

Stor omsetning av elektriske varer i mars


Omsetningen av elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, kassetter og musikkinstrumenter var 11 prosent høyere i mars i år enn i mars 1995. Det viser Statistisk sentralbyrås volumindeks for detaljhandel.

Volumindeksen for detaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var 5 prosent høyere i mars i år enn i mars 1995. Noe av økningen skyldes at deler av påskehandelen i år var i mars, mens hele påskehandelen i 1995 var i april.

Verdiindeksen for detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, økte med 5 prosent fra mars 1995 til mars i år. Prisstigningen for detaljhandelen var på 0,1 prosent i samme periode.

Volumindeksen for butikkhandel med andre nye varer økte mest. Denne næringshovedgruppen økte med 6 prosent i mars i forhold til samme måned i fjor. Gruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jernvarer, fargevarer og byggevarer. I volumendringen for de andre næringshovedgruppene steg butikkhandel med bredt vareutvalg med 5 prosent og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger med 4 prosent. Detaljhandel utenom butikk steg med 1 prosent i samme periode.

Hvis vi sammenligner siste 12-månedersperiode med samme periode ett år tidligere, økte volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin med 4 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg steg mest, 6 prosent. Detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk ned med henholdsvis 8 og 4 prosent.

Nedgang i salg av bøker
Butikkhandel med bøker, papir, aviser og blader gikk ned med 12 prosent i mars i år sammenlignet med mars 1995. Omsetningen av belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler steg med 10 prosent. Volumindeksen for butikkhandel med klær og skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer steg begge med 7 prosent. Disse tallene er langt mer usikre enn den grove inndelingen i næringene ovenfor.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 6]

Figur 6:
Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, mars 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no. eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.19, 1996