[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.19, 1996

Svak prisøkning innen anlegg


De totale byggekostnadene for vannkraftanlegg steg med 1,5 prosent fra 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 1996. Materialkostnadene steg med 1,7 prosent i samme periode.

Av delindeksene var det indeksen for fyllingsdam som steg mest med 2 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Fra 4. kvartal 1995 til 1. kvartal 1996 steg byggekostnadene for vannkraftanlegg med 0,6 prosent. Materialkostnadene steg i samme periode med 1,0 prosent.

Byggekostnadene for riks- og fylkesveganlegg og riks- og fylkesvegvedlikehold økte med 1 prosent fra 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 1996. Materialkostnadene steg med 0,9 prosent for riks- og fylkesveganlegg og 0,6 prosent for riks- og fylkesvegvedlikehold i samme periode.

Av delindeksene var det sprengning som hadde den største stigningen med 1,8 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. For de andre indeksene ligger økningen fra 0,7 til 1,3 prosent i samme periode.

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år steg byggekostnadene for riks- og fylkesveganlegg og riks- og fylkesvegvedlikehold med henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent. Materialkostnadene steg med 0,3 prosent for riks- og fylkesveganlegg og 0,4 prosent for riks- og fylkesvegvedlikehold i samme periode.

[Figur 5]

Figur 5: Byggekostnadsindeks for anlegg. 1. kvartal 1985 =100


Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av anlegg. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller "input" prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet, eller endringer i byggmesterens/entreprenørens fortjenestemargin. Prisene for beregning av indeksene hentes fra andre prisstatistikker som Statistisk sentralbyrå publiserer.

Ny statistikk

Byggekostnadsindeks, anlegg, 1. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Bygginfo. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74 , e-post: snl @ ssb.no. eller Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e- post:wil@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.19, 1996