Ukens statistikk nr.19, 1996, figur 6

Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert