[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 16, 1996

Stor omsetning i detaljhandelen i februar


Omsetningen i detaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var 6 prosent høyere i februar 1996 enn i februar 1995. Det viser Statistisk sentralbyrås volumindeks for detaljhandel. Mye av økningen i februar skyldes at 1996 er skuddår.

Verdiindeksen for detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, økte med 7 prosent fra februar 1995 til februar i år. Fordi det er skuddår fikk vi en torsdag mer i februar i år enn i fjor. Torsdag er den viktigste handledagen for detaljhandelen. Prisstigningen for detaljhandelen var på 0,7 prosent fra februar i fjor til samme måned i år.

Volumindeksen for butikkhandel med andre nye varer økte mest. Denne næringshovedgruppen økte med 10 prosent i februar 1996 i forhold til samme måned i fjor. Gruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jernvarer, fargevarer og byggevarer. Ser vi på volumendringen i de andre næringshovedgruppene, steg butikkhandel med bredt vareutvalg med 6 prosent og detaljhandel utenom butikk med 5 prosent. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk derimot ned med 4 prosent. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk også ned med 1 prosent

Figur 4:


Hvis vi sammenligner siste 12-månedersperiode med samme periode ett år tidligere, økte volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin med 3 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg steg mest med 5 prosent, mens detaljhandel utenom butikk gikk ned med 7 prosent.

Sesongjustert volumindeks
Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var i februar 1996 på 100,2 prosent. Det er en økning på 0,2 prosent fra januar 1996. Bøker, papir, aviser og blader steg mest med 6 prosent. Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, kassetter og musikkinstrumenter gikk ned med 1 prosent.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3 - 5 prosent.

Ny næringsstandard
Statistisk sentralbyrå publiserer nå detaljomsetningsindeksen etter ny næringsstandard, NACE, for første gang. Denne indeksen er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Det vil bli beregnet en total varekonsumindeks for husholdninger i løpet av de nærmeste månedene. Denne skal publiseres månedlig, samtidig med detaljomsetningsindeksen.

Detaljomsetningsindeksene etter NACE er beregnet fra januar 1995. Indekstall før 1995 vil være beregnet utfra tidligere indekser etter ISIC næringsstandard. Det vil ikke bli publisert tilbakegående tall for næringer som består av bedrifter som ikke er klassifisert som detaljhandel i denne næringsstandarden (trelast, kontorutstyr mv.) og næringer som er vanskelig å beregne utfra ISIC (torghandel, postordre mv.).

Figur 5: Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1995 =100


Figur 6: Detaljomsetningen i volum, sesongjustert. Januar 1993-februar 1996. 1995=100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, februar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74 eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 16, 1996