Ukens statistikk nr. 16, 1996, figur 4

Detaljomsetning i volum etter næringsgruppe, ujustert. 1995=100