Ukens statistikk nr. 16, 1996, figur 5

Detaljomsetning i volum, sesongjustert. Januar 1993-februar 1996