[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 16, 1996

Flest ambulanseoppdrag pr. innbygger i Finnmark


Finnmark hadde flest oppdrag for bilambulanse i forhold til folketallet i 1994. Færrest var det i Møre og Romsdal, etterfulgt av Akershus.

Det ble i 1994 utført omtrent 324 700 oppdrag med ambulansebil. Pr. 1 000 innbyggere utgjør dette 75 oppdrag. Dette er en liten økning i forhold til fjoråret. For Finnmark var det 124 oppdrag pr. 1 000 innbyggere. Det tilsvarende tallet var 47 for Møre og Romsdal og 60 for Akershus. Ambulansetransport omfatter transport
både i forbindelse med øyeblikkelig hjelp og annen syketransport.

Beredskapen av bilambulanser var etter folketallet høyest i Finnmark og lavest i Oslo og Akershus. Pr. 31. desember 1994 var det 624 bilambulanser i drift. Dette er en liten reduksjon i forhold til året før. Hver ambulanse utførte i gjennomsnitt 520 oppdrag og kjørte i gjennomsnitt omtrent 33 500 kilometer. Beredskapen består i tillegg av 36 bårebiler og 52 ambulansebåter. Luftambulanse er ikke tatt med i denne undersøkelsen.

Figur 3: Antall oppdrag for bilambulanser pr. 1 000 innbyggere. Fylke. 1994


Ny statistikk

Fylkeshelsestatistikk, 1994.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Mer informasjon: Anne Mundal, tlf. 21 09 45 33 og Solveig Haakonsen, tlf. 21 09 45 48.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 16, 1996