[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Nedgangsår for tekstilbransjen


Salget av klær og tekstilvarer var 3 prosent lavere i 1995 enn i 1994. 1995 er dårligste året for bransjen siden 1989, viser Statistisk sentralbyrås detaljomsetningsin deks.

For detaljhandelen sett under ett var 1995 et solid år. Handelen gikk opp over 4 prosent i volum og nesten 6 prosent i verdi i forhold til 1994. Prisstigningen for detaljhandelen var på vel 2 prosent i samme periode. Verdiindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, økte med i underkant av 4 prosent.

Salget av møbler steg
Salget av møbler og innbo hadde størst økning fra 1994 til 1995. Volumindeksen steg med vel 7 prosent i denne perioden.

Ser vi på endringene i de andre næringshovedgruppene hadde motorkjøretøyer og bensin en økning på 7 prosent. Jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sportsutstyr økte med 5 prosent. Nærings- og nytelsesmidler steg 4 prosent.

Det var nedgang i salget av ur og optiske artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og fotoartikler. De gikk ned med i underkant av 1 prosent.

Desember dårlig måned for bilsalget
Fra desember 1994 til desember 1995 gikk salg av biler og bensin ned med hele 11 prosent. Volumindeksen for detaljhandel i alt falt med i underkant av 2 prosent i samme periode. Også næringshovedgruppene ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull- og sølvvarer og film- og fotoartikler, beklednings- og tekstilvarer og møbler og innbo har hatt nedgang med henholdsvis 8, 5 og 3 prosent. Det har imidlertid vært en økning for nærings- og nytelsesmidler med i underkant av 5 prosent. Jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sportsutstyr har økt med vel 4 prosent.

Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel i alt var på 113 prosent, en nedgang på over 4 prosent fra november. Det var nedgang for alle næringsgrupper unntatt nærings- og nytelsesmidler som steg med 1 prosent. Størst nedgang hadde som ventet bil og bensin med 15 prosent. De øvrige næringshovedgruppene hadde en nedgang på mellom 2 og 3 prosent fra november til desember 1995.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 5 000 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 35 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike hovednæringsgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 1]

Figur 1: Detaljomsetning i verdi, i alt og eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Januar 1992 - desember 1995


[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1992 =100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, desember 1995.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74 eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1996