Ukens statistikk nr. 6, 1996, figur 2

Detaljomsetning i volum etter næringshovedgruppe, ujustert. 1992