Ukens statistikk nr. 6, 1996, figur 1

Detaljomsetning i verdi, i alt og eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin. Januar 1992 - desember 1995