[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 5, 1996

Rekordhøyt forbruk og produksjon av elektrisk kraft i desember


Produksjonen av elektrisk kraft var på 13 615 GWh (millioner kWh) i desember, mens bruttoforbruket var på 12 790 GWh. Dette er det høyeste månedlige forbruk og produksjon av elektrisk kraft som er registrert noen gang. I forhold til samme måned i 1994 er økningen på henholdsvis 23 og 17 prosent.

Det rekordhøye forbruket i desember skyldes at det var usedvanlig kaldt denne måneden, og at spotprisene var relativt lave. Forbruket innen kraftintensiv industri i desember var på 2 471 GWh, opp 5,2 prosent i forhold til samme måned året før. Oppgangen var størst for produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, med en økning i forbruket på 13 prosent i forhold til samme periode året før.

Nytt rekordår
Uvanlig høy produksjon og høyt forbruk i både november og desember bidrog til at totalt forbruk og produksjon av elektrisk kraft var på rekordnivå i 1995.

Total produksjon var 123 217 GWh, en økning på 8,6 prosent i forhold til året før. Blant fylkene med høy elektrisitetsproduksjon (over 10 000 GWh) var økningen størst i Hordaland, Telemark og Sogn og Fjordane. I disse fylkene var produksjonen henholdsvis 12,9, 8,2 og 14,9 prosent høyere enn året før. I Rogaland var det en nedgang i produksjonen på 12,1 prosent.

Bruttoforbruket av elektrisk kraft i fjor var på 117 754 GWh, opp ca. 4 prosent i forhold til året før. Økningen skyldes økt forbruk i alminnelig forsyning. Forbruket innen kraftintensiv industri gikk ned med 0,3 prosent i forhold til året før, og var på 28 119 GWh. Størst var nedgangen for produksjon av kjemiske råvarer, hvor forbruket var om lag 5 prosent lavere enn året før.

Mindre vann i magasinene
Fyllingsgraden i vannmagasinene sank med vel 11 prosentenheter i desember og var på litt over 77 prosent ved utgangen av året. Dette er 1 prosent lavere enn gjennomsnittlig fyllingsgrad for samme tidspunkt i årene 1982-1991. Gjennomsnittlig spotpris i desember var på 13,5 øre/kWh, mens den i tilsvarende måned i 1994 og 1993 var på henholdsvis 18,7 og 15,7 øre/kWh.

Prinsipper og definisjoner
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer,

2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og

3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 5]

Figur 5: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. 1992-1995. GWh


[Figur 6]

Figur 6: Produksjon av elektrisk kraft. 1992-1995. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1995.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis hver måned i Ukens statistikk. Også tilgjengelig i SSB-data online, Internett og Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng , tlf. 21 09 47 43.

Tabell

Ukens statistikk nr. 5, 1996