Ukens statistikk nr. 5, 1996, figur 5

Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. 1992-1995. GWh