Ukens statistikk nr. 5, 1996, figur 6

Produksjon av elektrisk kraft. 1992-1995. GWh